QĐND - Bây giờ nếu một sĩ quan không biết sử dụng vi tính và internet thì tưởng như chuyện đùa, bởi xã hội ngày nay là xã hội của công nghệ thông tin. Thế nhưng, sự thực thì nhiều sĩ quan hiện nay không biết đến “nét” hay “i-meo” là gì. Ngoài những sĩ quan đóng quân nơi biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa do điều kiện địa phương chưa có internet hoặc do đặc thù của đơn vị thì không ít nơi có điều kiện nhưng sĩ quan vẫn không biết đến internet. Một số cán bộ tuy có điều kiện nhưng lười học tập, thực hành nên dẫn tới việc không biết sử dụng internet.

Tôi cho rằng, bên cạnh việc tạo điều kiện cho cán bộ tiếp cận internet cần làm tốt công tác quản lý tư tưởng nội bộ, định hướng và giáo dục cho bộ đội khi khai thác mạng; giải thích, phân tích cho họ biết phân biệt đâu là thông tin chính thống, đâu là thông tin “ngoài luồng” để họ chủ động phòng ngừa khi khai thác mạng.

HẢI QUÝ