“Trong thời gian qua, đội ngũ tri thức Thủ đô luôn học tập và vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác của mình. Tư tưởng của Bác cũng đã thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc cho đội ngũ trí thức”, đó là quan điểm được nhấn mạnh trong cuộc tọa đàm với chủ đề: “Trí thức Thủ đô học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, ngày 17/5.

Đây là hoạt động do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội tổ chức, nhân kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5/1890 – 19/5/2017 và 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Tại đây, các nhà giáo sư, nhà nghiên cứu khoa học đã phân tích về tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp “trồng người”, xây dựng nền giáo dục Việt Nam, xây dựng đội ngũ trí thức và xây dựng một xã hội học tập, đổi mới, sáng tạo. Từ đó, đưa ra những quan điểm lý luận và thực tiễn trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

Nen tang vung chac cho doi ngu tri thuc hoc va lam theo Bac - Anh 1

Toàn cảnh buổi hội thảo.

Chỉ rõ sau 30 năm đổi mới đất nước, nghiên cứu lý luận cần phải tiếp tục quán triệt học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về tinh thần sáng tạo xuất phát từ thực tiễn phục vụ Nhân dân, PGS.TS Nguyễn Chí Mỳ (nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy) cho rằng: Việc tổ chức nghiên cứu và tổng kết thực tiễn không phải là mô tả tình hình, kiểm điểm liệt kê những ưu điểm, khuyết điểm. Mà là xuyên qua tình hình, biết phát hiện và đúc rút được vấn đề cốt lõi, chỉ ra được bản chất, quy luật vận động, từ đó đề xuất được những giải pháp, biện pháp đúng đắn. Phải xây dựng được một hê thống phương pháp khoa học, thiết thực, có tính khả thi của việc tổ chức nghiên cứu và tổng kết thực tiễn trong áp dụng các giá trị đạo đức, tư tưởng của Bác. Như vậy, mới tránh được tình trạng lúng túng, hiệu quả thấp do thiếu phương pháp khoa học.
Đưa ra quan điểm, muốn xây dựng một xã hội học tập, cần có nhiều giải pháp hiệu quả để đưa kiến thức khoa học đến quần chúng lao động và đề cao tinh thần đổi mới sáng tạo trong mọi mặt công tác. GS.TSKH.NGND Nguyễn Thiện Phúc (nguyên Chủ tịch Liên hiệp Hội KH&KT Hà Nội) cho rằng: Cũng như trong nhiều lĩnh vực công tác khác, khi triển khai hoạt động khoa học cũng phải học theo lời Bác “muốn phục vụ Nhân dân tốt phải đi đường lối quần chúng”. Sự nghiệp đưa kiến thức đến quần chúng là việc đáng làm nhất. Họ mới là người biến kiến thức khoa học thành sản phẩm hàng hóa, nên không thể xem thường công tác “phổ biến nâng cao kiến thức khoa học” cho quần chúng. Ngoài ra, Bác đã nêu ra một phương châm sống, học chính là để tồn tại và chiến thắng, đặc biệt là trong “cơn lốc” của sự phát triển khoa học công nghệ như hiện nay.
Trong công tác xây dựng đội ngũ trí thức, Bác coi trọng dân chủ với trí thức, các nhà khoa học cho rằng, theo tư tưởng của Bác, ngày nay, chúng ta đã xây dựng đông đảo đội ngũ trí thức hết lòng hết sức phục vụ tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục an ninh quốc phòng…. GS.Vũ Hoan (Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Nội) cho rằng: Trong thời gian qua, các nhà khoa học, đội ngũ trí thức đã vận dụng cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh vào trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đạt được những thành tựu nhất định. Nhưng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chỉ đạt hiệu quả khi nó được vận dụng sáng tạo và phù hợp với thực tiễn, tránh căn bệnh giáo điều sách vở. Qua những nghiên cứu và thực tiến, đội ngũ trí thức cần suy nghĩ về cách học tập và làm theo để có được những thành đạt trong công tác và góp phần vào sự nghiệp chung của đất nước và TP.