hôm qua đi ngủ em cũng nghĩ, nếu động đất thì chạy đi đâu, chẳng có chỗ nào rộng rãi cả, sân trường học à? em ở khu Khâm Thiên , hay chạy ra ga...nghĩ mãi ngủ lúc nào chẳng rõ:Silly:

hôm qua đi ngủ em cũng nghĩ, nếu động đất thì chạy đi đâu, chẳng có chỗ nào rộng rãi cả, sân trường học à? em ở khu Khâm Thiên , hay chạy ra ga...nghĩ mãi ngủ lúc nào chẳng rõ:Silly: