Theo Bộ Công Thương, các doanh nghiệp xuất khẩu qua cửa khẩu Móng Cái nên giảm lượng xuất khẩu cao su thiên nhiên mà chuyển sang xuất khẩu mủ cao su nguyên khai và tăng mạnh lượng xuất khẩu rau quả sang thị trường này.