Chiếc nệm hơi này sẽ biến băng giế sau của xe hơi và phần để chân trở thành một chiếc giường có thể nằm được hai người hoặc là một mặt phẳng rộng rãi cho trẻ em ngồi chơi. Nó không phù hợp nếu các bạn đi xe tốc độ cao nhưng với tốc độ như đi ở thành phố thì sẽ rất thoải mái. Mình chưa nhìn thấy nó ngoài đời, chưa nằm thử, chỉ mới nhìn thấy hình và thích quá. Nếu anh em có dùng qua loại này rồi thì xin chia sẻ với mọi người nhé.

Tweet