Lũy kế 9 tháng từ ngày hoạt động theo mô hình công ty Cổ phần đến nay (01/04 đến 31/12/2010) Công ty đã đạt được 108,75tỷ đồng doanh thu và 23,8 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, đạt 231,35% so với kế hoạch. Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) khoản trên 2.000 đ/CP

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 20/2011/GCNCP-VSD ngày 17/3/2011 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam v/v chấp thuận đăng ký lưu ký cổ phiếu Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (NDN) Công ty NDN thông báo đến quý cổ đông v/v đăng ký lưu ký cổ phiếu như sau: Tên chứng khoán: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông. Mã chứng khoán: NDN Mã ISIN: VN000000NDN4 Tổng số lượng chứng khoán đăng ký: 9.000.000 cổ phiếu (Chín triệu cổ phiếu). VSD chấp thuận lưu ký chứng khoán NDN kể từ ngày 18/03/2011. Năm 1997, sau khi chia tách đơn vị hành chính tỉnh QUảng Nam và thành phố Đà Nẵng, Công ty được chuyển sang Sở Địa chính Nhà đất thành phố Đà Nẵng nay là Sở tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng quản lý theo Quyết định số 177/QĐ-UB ngày 27 tháng 01 năm 1997 của Ủy ban Nhân dân lâm thời thành phố Đà Nẵng. Công ty thực hiện cổ phần hóa theo quyết định số 949/QĐ-TTg ngày 26/07/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp, đổi mới các công ty Nhà nước thuộc UBND thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2007-2010. Hiện tại công ty đang đầu tư nhiều dự án trong đó có dự án Khu chung cư 13-15 Nguyễn Trí Thanh, TP. Đà Nẵng với thời gian thực hiện 2010 - 2012, dự án Khu Phức hợp The Legend - Phân kỳ 1 gồm 2 khối chung cư 27 tầng, dãy nhà liên kế 7 tầng và 1 tầng hầm. Mật độ xây dựng: 60%. Khu Phức hợp The Legend - Phân kỳ 1 Tải file 1 đính kèm tại đây Tải file 2 đính kèm tại đây