(ĐTCK) CTCP đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB) vừa công bố kết quả kinh doanh quý III năm 2014.

Dự án Carina của NBB

Theo đó, doanh thu thuần quý III của công ty mẹ đạt 7,88 tỷ đồng, giảm 6,26 tỷ đồng, tương đương giảm 44% so với cùng kỳ.

Theo báo cáo hợp nhất, doanh thu thuần quý III đạt 62 tỷ đồng, tăng 33,55 tỷ đồng, tương đương tăng 118% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý III đạt 10,2 tỷ đồng, tăng 9 tỷ đồng, tương đương tăng 709% so với quý III năm ngoái.

Lý do sụt giảm doanh thu thuần công ty mẹ là do dự án dân cư Bạc Liêu ở giai đoạn cuối, nên doanh thu bán hàng giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu và lợi nhuận hợp nhất của NBB đều tăng là nhờ trong quý III, Công ty đã đẩy mạnh bán căn hộ Carina. Doanh thu từ kinh doanh căn hộ Carina của quý III tăng 35,9 tỷ đồng so với quý III/2013.

Cơ cấu doanh thu các dự án giữa các thời kỳ không giống nhau, nên lợi nhuận sau thuế tăng nhiều hơn so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, quý III/2014 tổng doanh thu kinh doanh căn hộ chiếm 70% tổng doanh thu, trong đó quý III/2013 chỉ là 27%.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu hợp nhất của NBB đạt 159,49 tỷ đồng, tăng 14,36% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 35,13 tỷ đồng, tăng 278,96% so với cùng kỳ.

Hiện nay lượng sản phẩm bất động sản tồn kho có thể bán được của NBB còn lại rất ít. Nhằm đón đầu sự phục hồi của thị trường và để tăng trưởng doanh thu trong những năm 2015 - 2016, NBB đã triển khai đầu tư và đưa vào kinh doanh những dự án như: Citygate (1.092 căn hộ,năm 2014), Diamond Riverside ( 1.744 căn hộ, năm 2015), NBB3 (khoảng hơn 4.000 căn hộ, năm 2015 - 2018) và dự án đầu tư, kinh doanh Sơn Tịnh, Quảng Ngãi.

Ngọc Quỳnh