CTCP Đầu Tư Năm Bảy Bảy (HOSE: NBB) công bố BCTC hợp nhất quý 3/2016 với doanh thu và lợi nhuận tiếp tục sụt giảm đáng kể so với cùng kỳ năm trước.

NBB: Lai quy 3 hon 290 trieu dong, no phai tra tang them 1.000 ty dong - Anh 1

Cụ thể, doanh thu thuần NBB đạt được trong quý 3 gần 10 tỷ đồng, giảm khoảng 30% so cùng kỳ năm trước. Nhờ giá vốn hàng bán ở mức thấp hơn nên NBB ghi nhận lãi gộp gần 2,5 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 283 triệu đồng.

Các chi phí trong kỳ của NBB cũng đã giảm đáng kể, chẳng hạn chi phí lãi vay chỉ còn hơn 1 tỷ đồng và chi phí quản lý hơn 2 tỷ đồng. Tuy nhiên, NBB vẫn chịu lỗ thuần hơn 111 triệu đồng trong quý 3/2016 và phải nhờ khoản thu nhập khác mới giúp NBB thoát lỗ, đạt mức lãi nhẹ hơn 290 triệu đồng, giảm 87% so với quý 3/2015.

Đây không phải là lần đầu NBB báo lãi thấp như vậy, 4 quý trước đó thì kết quả kinh doanh của Công ty vẫn rất thấp. Nguyên nhân bởi doanh nghiệp này chưa thể ghi nhận doanh thu và lợi nhuận dù đã hoàn thành kinh doanh căn hộ tại dự án Citygate Tower. Dự kiến dự án này sẽ được bàn giao từ quý 2/2017.

Tại thời điểm 30/09, NBB có khoản phải thu ngắn hạn hơn 749 tỷ đồng, tăng gần 90% so với đầu năm, trong đó chủ yếu tăng ở khoản trả trước cho người bán ngắn hạn. Giá trj hàng tồn kho cũng tăng thêm hơn 480 tỷ đồng so với đầu năm, ở mức 3,176 tỷ đồng, lớn nhất là ở dự án Citygate hơn 1.000 tỷ đồng, dự khu căn hộ cao tầng NBB1 ở mức 233 tỷ, gần 708 tỷ cho NBB2 và 466 tỷ cho dự án NBB3.

Bên cạnh đó, nợ phải trả NBB cuối quý 3 tiếp tục tăng thêm hơn 1.000 tỷ đồng so với đầu năm, ở mức 3,295 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn 1.738 tỷ đồng và nợ dài hạn 1.511 tỷ đồng.