Kết quả giao dịch cổ phiếu cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy như sau:. Xem theo ngày :