(ĐTCK-online) Để đáp ứng lộ trình tăng vốn theo quy định của Chính phủ tại Nghị định 141/2006/NĐ-CP, trong năm nay Navibank phải huy động thêm 2.500 tỷ đồng để tăng vốn từ 1.000 tỷ đồng hiện nay lên 3.500 tỷ đồng vào cuối năm 2010.

Hiện Navibank đã được NHNN và UBCK chấp thuận kế hoạch phát hành 250 triệu cổ phiếu ra công chúng. Theo đó, giai đoạn 1, Navibank chào bán 100 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và CBNV; giai đoạn 2, Ngân hàng cũng chào bán 150 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và CBNV, với giá chào bán đều bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời hạn đăng ký và nộp tiền mua từ ngày 30/9 - 29/10/2010.