Một người đàn ông dắt theo cậu bé bước vào hiệu cắt tóc.