(HNM) - Ngày 12-2, Bộ GD-ĐT công bố Thông tư số 02/2014//TT-BGDĐT ban hành quy chế công nhận trường mầm non (MN) đạt chuẩn quốc gia, thay thế cho quy chế đã ban hành năm 2008.

Một góc khuôn viên Trường Mầm non Yên Hưng (Yên Mô) -Trường đạt chuẩn quốc gia. Ảnh: Phương Thảo

So với quy chế cũ, quy chế mới có một số điều chỉnh, trong đó là quy định nâng yêu cầu về trình độ giáo viên (GV) MN. Cụ thể, trường đạt chuẩn phải bảo đảm 100% GV đạt chuẩn trở lên về trình độ đào tạo, trong đó có ít nhất 40% số GV đạt trên chuẩn về trình độ đào tạo (so với quy định hiện hành là 20%). Hằng năm, có ít nhất 70% số GV đạt danh hiệu lao động tiên tiến và có chiến sĩ thi đua từ cấp cơ sở trở lên (tỷ lệ này hiện nay là 50%); không có cán bộ, GV bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên, không có GV yếu kém về chuyên môn nghiệp vụ. Quy định mới bổ sung yêu cầu về chất lượng đội ngũ GV, như: Hằng năm có ít nhất 50% GV đạt danh hiệu GV dạy giỏi cấp trường, trong đó ít nhất 20% GV đạt danh hiệu GV dạy giỏi cấp huyện trở lên; có ít nhất 50% số GV đạt loại khá trở lên theo quy định của Chuẩn nghề nghiệp GV MN do Bộ GD-ĐT ban hành, trong đó có ít nhất 50% số GV đạt loại xuất sắc; không có GV bị xếp loại kém.