(VietNamNet) -Thuế tuyệt đối dành cho ôtô cũ được ban hành từ ngày 12/3/2008 với mức tăng thấp nhất là 300 USD/xe và cao nhất tới 3.000 USD/xe đã làm cho mặt hàng này thêm khó đường về.