Trong chuyến thăm lần này của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới Hoa Kỳ, hai bên sẽ không chỉ tập trung thảo luận về kinh tế- thương mại mà còn mở rộng các lĩnh vực hợp tác mới như giáo dục, năng lượng hạt nhân dân sự…