Những lá chè có linh khí trời đất được hái về từ bản Hạt, sâu trong xứ Quỳ Hợp Nghệ An, đâm ra thứ nước chè xanh mướt, đã gieo duyên cho cô gái được gọi với cái tên “Nàng Phốm” để bắt đầu hành trình mang chè đâm về cho người trẻ Hà Thành.