Hanoinet - Tôi luôn tự hào vì trong các trò chơi, trò gì tôi cũng từng biết và luôn có điểm dừng ngoại trừ ma túy. Tôi có một trò rất xấu, mà hiện giờ tôi đã từ bỏ được, đó là quan hệ với gái làng chơi.