UBND TP Hà Nội vừa ban hành Văn bản 6283/UBND-KGVX yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện chỉ tiêu bao phủ BHYT và thanh tra, kiểm tra việc sử dụng Quỹ BHYT.

Sau Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) các quận, đầu tháng 11/2016, LĐLĐ các huyện như: Đông Anh, Mỹ Đức, Chương Mỹ... đã đồng loạt triển khai ký kết chương trình phối hợp với Bảo hiểm xã hội (BHXH) đồng cấp trong việc thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) giai đoạn 2016-2020, hướng tới mục tiêu: Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên công đoàn (CĐ) và người lao động (NLĐ).

Nang cao y thuc chap hanh dong bao hiem - Anh 1

LĐLĐ - BHXH huyện Đông Anh ký quy chế phối hợp.

Tại huyện Mỹ Đức, quy chế phối hợp giữa LĐLĐ và BHXH huyện được xây dựng và thống nhất ban hành gồm 3 chương, 11 điều nhằm tăng cường trách nhiệm và sự phối hợp giữa hai ngành trong việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật và khởi kiện các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, hướng tới mục tiêu bảo đảm tất cả các cơ quan, đơn vị đã có tổ chức CĐ đều phải chấp hành đầy đủ các quy định về chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN; các đơn vị đã tham gia BHXH, BHYT, BHTN phải có tổ chức CĐ.

Tại huyện Đông Anh, bản quy chế phối hợp giữa LĐLĐ và BHXH huyện với 3 chương, 13 điều quy định chi tiết về các nội dung phối hợp giữa hai bên đã được ký kết. Trong đó, những nội dung mà hai bên đặc biệt quan tâm là: Phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo, đơn thư về BHXH, BHYT; phối hợp khởi kiện các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH; phối hợp trong trao đổi thông tin về các đơn vị tham gia BHXH và các đơn vị mới thành lập tổ chức CĐ...

Nhằm tăng cường phối hợp công tác quản lý nhà nước trong thực hiện chính sách BHXH, tăng cường phối hợp, đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động, chính sách BHXH, BHYT tới các đối tượng, LĐLĐ huyện và BHXH huyện và Phòng Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) huyện Chương Mỹ vừa triển khai ký chương trình phối hợp liên ngành.

Theo báo cáo của BHXH huyện, những năm qua, công tác phối hợp liên ngành giữa ba đơn vị: BHXH-LĐLĐ và Phòng LĐTBXH huyện được triển khai có hiệu quả. Năm 2014, 3 đơn vị đã ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2014-2016.

Kết quả phối hợp ghi nhận đã có những tác động nhất định đến nhận thức của chủ sử dụng lao động và NLĐ trong việc tuân thủ pháp luật nói chung và Luật Lao động, Luật CĐ và Luật BHXH nói riêng. Đặc biệt, từ năm 2014 đến nay, liên ngành đã phối hợp thực hiện thanh, kiểm tra tại 23 đơn vị, thu hồi tổng số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN là 3,8 tỉ đồng; thu hồi số tiền hưởng sai chế độ BHXH là 10.580.000 đồng.

Nhằm khẳng định rõ hơn vai trò của tổ chức CĐ trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ, liên ngành BHXH - LĐLĐ và Phòng LĐTBXH huyện Chương Mỹ đã tiếp tục ký kết quy chế phối hợp công tác giữa ba ngành giai đoạn 2016-2020 nhằm hướng tới mục tiêu chung là thực hiện có hiệu quả chính sách BHXH, BHYT, đảm bảo và bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp theo quy định của pháp luật cho NLĐ.

Việc ký kết quy chế phối hợp giữa ba đơn vị, theo đánh giá của mỗi bên, không chỉ nâng cao vai trò, vị thế của các tổ chức trong việc tổ chức, thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho NLĐ theo quy định của pháp luật, mà còn tạo niềm tin cho NLĐ, từ đó phát triển, mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT.

Bảo Duy