(VOH) - Mục tiêu cuối cùng của việc xây dựng xã Nông thôn mới suy cho cùng chỉ làm sao tạo cho nông dân có thu nhập cao, làm cho nông thôn phát triển, đời sống vật chất tinh thần của người dân không ngừng cải thiện.

Đến nay, sau hơn 2 năm thực hiện thí điểm xây dựng Nông thôn mới ở 11 xã trong cả nước, việc phát triển sản xuất đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao thu nhập cải thiện đời sống nhân dân. Nhiều địa phương đã có cách làm hay để phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho nông dân từ 20 đến 30% so với trước. Tuy nhiên, theo đánh giá của Ban chỉ đạo TW về xây dựng Nông thôn mới: 2 tiêu chí số 10 và 12 là phát triển sản xuất; nâng cao thu nhập là những tiêu chí khó nhất trong số 19 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới. Xã Thông Tân Hội, huyện Củ Chi, TPHCM là 1 trong 11 xã được TW chọn làm thí điểm xây dựng Nông thôn mới, được thành phố đầu tư, đã đẩy nhanh tốc độ xây dựng Nông thôn mới với số tiền đầu tư lên đến 459 tỷ đồng- Có thể nói thu nhập của người dân ở xã chỉ đạt bình quân cao hơn thu nhập của huyện, chưa bằng thu nhập bình quân của thành phố- xã chỉ mới đạt 14/19 tiêu chí xã Nông thôn mới- xã đang phấn đấu hết năm 2011 sẽ hoàn thành các tiêu chí xã Nông thôn mới. Xây dựng thành công xã Nông thôn mới- tức rút ngắn thời gian công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn (ảnh: Hoavang) Làm sao để nông dân có thu nhập cao gấp 1,5 lần so với thu nhập của huyện của tỉnh, thành phố trực thuộc TW mà tiêu chí xây dựng xã Nông thôn mới đã đề ra. Đây là vấn đề khó- bởi cả 11 xã được chọn làm thí điểm xây dựng Nông thôn mới đều thuần nông, sản xuất theo tập quán, hạ tầng kỹ thuật còn hạn chế. Mặc dù theo Ban chỉ đạo TW xây dựng xã Nông thôn mới, biện pháp để nâng cao thu nhập của nông dân là thu hút doanh nghiệp, tổ chức lại sản xuất và đào tạo nghề cho nông dân- Thế nhưng với trình độ của cán bộ, cộng thế và lực của xã thậm chí có sự đầu tư, ưu ái của cấp huyện, cấp tỉnh, TP việc thực hiện một cách đồng bộ, đồng tâm và đồng lòng 3 giải pháp cơ bản trên đây là điều không đơn giản, trong đó cần có các cơ quan hoạch định chánh sách ở tầm vĩ mô đến tỉnh, thành phố và huyện. Chúng ta thử xem xét viêc qui hoạch sản xuất ở 2 xã thuộc hàng “anh cả” trong 11 xã thí điểm xây dựng Nông thôn mới là xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ- Hà Nội là “đã chú trọng vào khâu sản xuất với 3 mô hình là trồng hoa, rau an toàn và cây ăn quả trên diện tích 30 ha”; hay như xã Tân Thông Hội của huyện Củ Chi- TPHCM: “Chọn giải pháp đi vào trồng trọt các loại cây có giá trị cao như kiểng; hoa lan, song song với giải pháp đào tạo nghề cho lao động nông thôn…” 2 xã có thế mạnh nhất trong số 11 xã thí điểm xây dựng nông thôn mới cũng chỉ quanh quẩn từng đó nỗ lực. Thực tiễn cho thấy để tạo nên lượng nông sản hàng hóa cần có sự liên kết 4 nhà- Trong đó vai trò vị trí quyết định là nhà khoa học và nhà bank tức ngân hàng- Tùy theo đặc điểm, điều kiện thỗ nhưỡng của từng xã, trồng con gì, nuôi con gì, trên diện tích là bao nhiêu, đầu vào, đầu ra thế nào ? Kinh phí đầu tư, ưu tiên lãi suất ra sao…v.v… Tất cả phải được tính toán, một cách cụ thể khoa học. Để thực hiện các biện pháp nầy, cần chánh sách gì, trình độ người thực hiện- tức nông dân phải cở nào…Xây dựng xã Nông thôn mới không phải là mô hình sản xuất điểm, trưng bày ra để nông dân học tập theo rập khuôn- một cách tự phát. Đã là Nông thôn mới phải có tầm nhìn dài hơi dẫn đến quy hoạch tổng thể trong sản xuất, trong xây dựng, trong đào tạo của cả huyện, cả tỉnh lâu dài. Xây dựng Nông thôn mới cần coi trọng cả phát triển nông nghiệp lẫn phát triển phi nông nghiệp. Trước mắt cần thực hiện song song 2 việc: tăng thu nhập và giảm lao động nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp- Việc đào tạo nghề cho nông dân gắn với mô hình thực tế cụ thể theo đặc trưng của từng vùng nông nghiệp- Phải xác định dạy nghề đúng, trúng với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Muốn làm được như thế cần đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất- xây dựng xã Nông thôn mới phải làm cho tất cả các hộ trong xã có thu nhập cao hơn, chứ không phải chỉ 1 vài hộ- đây mới là mấu chốt vấn đề- Xây dựng thành công xã Nông thôn mới- tức rút ngắn thời gian công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn- góp phần đưa nước ta sớm thành nước công nghiệp phát triển.