Nâng cao kỹ năng xử lý thông tin phục vụ cho kết luận giám định tư pháp được chính xác, khách quan là nội dung đặc biệt được chú ý tại Hội nghị tập huấn kiến thức pháp lý và nghiệp vụ giám định chuyên ngành thuế do Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp phối hợp tổ chức vừa qua.

Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính) Trần Xuân Long cho biết, công tác giám định tài chính thời gian qua thường xuyên được lãnh đạo bộ quan tâm, chỉ đạo thực hiện nên đội ngũ giám định viên tư pháp trong lĩnh vực tài chính đã được kiện toàn, việc tổ chức thực hiện giám định đã đi vào nề nếp và cơ bản đáp ứng yêu cầu của cơ quan trưng cầu giám định.

Theo đó, công tác giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính đã góp phần quan trọng trong đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan đến tài chính, kinh tế, các kết luận giám định tài chính đúng đắn, khách quan đã giúp cho việc điều tra, truy tố, xét xử các vụ án (đặc biệt là các vụ án tham nhũng, kinh tế) được nghiêm minh, đúng pháp luật, đúng người, đúng tội và phòng chống oan, sai.

Nang cao nghiep vu giam dinh chuyen nganh Thue - Anh 1

Giám định tư pháp đối với lĩnh vực thuế cần được chú trọng nhiều hơn trong thời gian tới (ảnh minh họa).

Tuy nhiên, thời gian qua, số lượng các vụ án có yêu cầu giám định tài chính ngày càng phức tạp, đòi hỏi các giám định viên ngoài trình độ chuyên sâu về tài chính cần phải am hiểu các quy định về pháp luật cũng như việc phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc xử lý thông tin phục vụ cho kết luận giám định tư pháp được chính xác, khách quan.

Tại hội nghị, Trưởng phòng Quản lý giám định tư pháp, Cục Bổ trợ tư pháp, (Bộ Tư pháp) - bà Nguyễn Thị Thụy đã trình bày một số vấn đề pháp lý trong quá trình tổ chức, hoạt động và quản lý giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính về chuyên đề ngành Thuế, đồng thời được nghe các nội dung về tiêu chuẩn của giám định viên, nhiệm vụ cũng như quyền hạn của giám định viên thuế, trình bày các kỹ năng nghiệp vụ nhằm phát hiện và đấu tranh phòng ngừa tội phạm về lĩnh vực thuế, hành vi trốn thuế của các doanh nghiệp.

Qua hội nghị, các cán bộ thuế làm công tác giám định tư pháp về thuế cũng được nắm bắt thêm kinh nghiệm thực tiễn thực hiện giám định tư pháp đối với lĩnh vực thuế, đồng thời nêu lên các khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị nhằm đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ công tác giám định tư pháp thuế trong tình hình hiện nay.

T.L