(HNM) - Ngày 5-12, Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp TƯ (BCĐ CCTP) do Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Trưởng BCĐ CCTP TƯ đã làm việc với Hà Nội về tình hình thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TƯ (năm 2005) của BCT về “Chiến lược CCTP đến năm 2020” của TP.