QĐND Online - Sáng 16-4, tại Lữ đoàn 249 (Binh chủng Công binh), Cục Cứu hộ-Cứu nạn (Bộ Tổng tham mưu) khai mạc lớp tập huấn công tác cứu hộ-cứu nạn toàn quân năm 2012. Trung tướng Trần Quang Khuê, Phó tổng Tham mưu trưởng, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, dự và phát biểu chị đạo.

Lớp tập huấn nghiên cứu nội dung tình hình, nhiệm vụ của công tác PCTT-TKCN.

Tham gia lớp tập huấn có 80 đồng chí là cán bộ chuyên trách của các cơ quan, đơn vị thuộc các quân khu, quân đoàn, quân binh chủng trong toàn quân. Trong thời gian một tuần, cán bộ lớp tập huấn sẽ được nghiên cứu các nội dung: Tình hình, nhiệm vụ của công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN); hệ thống tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ, phương pháp công tác của các cơ quan làm công tác phòng chống giảm nhẹ thiên tai PCGNTT, sự cố và TKCN các cấp; Quyết định 17/2010/QĐ-TTg, ngày 4-3-2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ; Quyết định số 103/2007/QĐ-TTg, ngày 12-7-2007 về Quy chế phối hợp TKCN trên biển; Nghị định số 95-2010/NĐ-CP Quy định về cấp phép và phối hợp hoạt động với lực lượng TKCN nước ngoài tại Việt Nam; Hướng dẫn xây dựng kế hoạch PCGNTT và TKCN; Hướng dẫn mẫu biểu và quy định báo cáo tuần, tháng, năm, báo cáo đột xuất, báo cáo các vụ việc; hướng dẫn khen thưởng…

Trong thời gian tập huấn, các học viên còn được tham quan một số nội dung trình diễn giới thiệu tính năng một số trang bị phòng chống cháy nổ, ứng cứu sập đổ công trình và TKCN; tham quan Tiểu đoàn 93 và phân đội chó nghiệp vụ của Trường 24 kết hợp thực hành ứng cứu sập đổ công trình và TKCN.

Tin, ảnh: Duy Hồng