Ngày 22/11, tại thành phố Cần Thơ, Bộ Nội vụ đã tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) cấp tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Nang cao kien thuc, ky nang hoat dong cho dai bieu HDND cap tinh - Anh 1

Tham dự lớp bồi dưỡng có khoảng 300 đại biểu đến từ các đơn vị chức năng của Bộ Nội vụ, lãnh đạo HĐND, UBND, các Ban của HĐND, UBND các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang và thành phố Cần Thơ.

Phát biểu tại buổi khai mạc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Giáo sư - Tiến sĩ Triệu Văn Cường cho biết: Việc cung cấp thông tin kinh tế-xã hội, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho các đại biểu HĐND vào đầu mỗi nhiệm kỳ là nội dung quan trọng và cần thiết. Với vị trí, tính chất của đại biểu HĐND được xác định cụ thể trong Luật thì nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu HĐND rất quan trọng.

Hơn nữa, các cử tri đòi hỏi ngày càng cao ở mỗi đại biểu HĐND; mỗi đại biểu HĐND tỉnh phải là người có bản lĩnh, trình độ và trách nhiệm cao với nhân dân, có kiến thức toàn diện ở các lĩnh vực của đời sống xã hội, nắm vững pháp luật, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và có các kỹ năng để thực hiện tốt nhiệm vụ. Vì vậy việc nâng cao kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 là nhiệm vụ rất quan trọng, cần thiết.

Lớp bồi dưỡng diễn ra trong 3 ngày 22-24/11, các đại biểu sẽ được bồi dưỡng 5 chuyên đề chính gồm: Hội nhập quốc tế và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam; Tình hình phát triển kinh tế-xã hội ở Việt Nam; Tổ chức chính quyền địa phương ở Việt Nam; Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và phương thức hoạt động của HĐND và đại biểu HĐND; Kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND.

Đội ngũ giảng viên, báo cáo viên là những người có nhiều kinh nghiệm giảng dạy và quản lý của Ban Công tác đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ Nội vụ và Viện Nghiên cứu quản lý Kinh tế Trung ương sẽ cung cấp những kiến thức và kỹ năng quan trọng cho các đại biểu để hoàn thành tốt vai trò, trọng trách là đại biểu của nhân dân.

Ngọc Thiện (TTXVN)