Sáng 17/7, Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã họp sơ kết sáu tháng và thống nhất các nội dung, giải pháp tham mưu cho Ban Chỉ đạo nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng trong thời gian tiếp theo.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự và định hướng những công việc trọng tâm của Văn phòng trong sáu tháng cuối năm 2012.

Theo báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo, những tháng đầu năm, văn phòng đã chủ động theo dõi, đôn đốc tiến độ điều tra, xử lý 28 vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp; cử cán bộ làm việc với cơ quan tiến hành tố tụng về tiến độ điều tra, truy tố, xét xử, những khó khăn, vướng mắc của các vụ án nghiêm trọng, phức tạp, kịp thời báo cáo lãnh đạo Ban Chỉ đạo.

Văn phòng cũng đã tổ chức nắm tình hình, đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng tại một số bộ, ngành như Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch; Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Bộ Thông tin và truyền thông; ba đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng; Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam …

Cùng thời gian này, Văn phòng đã tiếp 127 lượt công dân đến phản ánh và đưa đơn tố cáo; tiếp nhận 842 đơn khiếu nại, tố cáo qua đường bưu điện. Qua công tác xử lý đơn, phát hiện 47 đơn có dấu hiệu tham nhũng, đã chuyển 22 đơn đến các cơ quan chức năng để xử lý theo thẩm quyền. Văn phòng Ban Chỉ đạo đã tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc cơ quan chức năng xử lý các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng qua tố cáo của công dân.

Phát biểu tại hội nghị sơ kết, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đánh giá, Văn phòng đã thực hiện tốt các công việc chức năng, làm tốt nhiệm vụ tham mưu cho Ban Chỉ đạo về các nội dung hoạt động của ban.

Chỉ rõ những khuyết điểm, tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới, Phó Thủ tướng nêu rõ, Văn phòng cần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác theo dõi, nắm tình hình để làm căn cứ kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành địa phương trong phòng chống tham nhũng; tích cực nâng cao trình độ, năng lực cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu công tác.

Phó Thủ tướng đề nghị tập thể cán bộ, đảng viên của Văn phòng cần tiếp tục triển khai nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” trong toàn Đảng bộ, cơ quan Văn phòng.

Đề cập đến mô hình của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng trong thời gian tới, Phó Thủ tướng yêu cầu trong thời gian chờ sửa đổi Luật Phòng chống tham nhũng, lãng phí, Văn phòng cần duy trì đều đặn các mặt hoạt động, tránh tư tưởng sao nhãng trong công tác. Trước mắt, Văn phòng cần chuẩn bị tốt nội dung, tổ chức thành công phiên họp thứ 18 của Ban Chỉ đạo; xây dựng và thực hiện có hiệu quả các nội dung Kết luận Hội nghị Trung ương 5 (Khóa XI); phối hợp xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng chống tham nhũng giai đoạn 2 (2012-2016).

Văn phòng cũng cần tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan thành lập đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành để kiểm tra, giám sát việc thanh tra, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc tham nhũng; giúp Ban Chỉ đạo đôn đốc các cơ quan liên quan khẩn trương xử lý dứt điểm các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp kéo dài; tiếp nhận và xử lý đơn thư tố cáo, khiếu nại về tham nhũng, lãng phí.

Cũng tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trân trọng trao Huân chương Lao động Hạng Nhì tặng tập thể Văn phòng Ban Chỉ đạo vì những thành tích xuất sắc trong 5 năm qua; trao Huân chương Độc lập Hạng Nhì tặng ông Vũ Tiến Chiến, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Thường trực, nguyên Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng./.

Quang Vũ (TTXVN)