Sáng 4/10, CAQ Thanh Xuân, Hà Nội đã tổ chức hội nghị triển khai đến toàn bộ CBCS làm công tác quản lý hành chính và Cảnh sát khu vực.