Phương Kiếm

(Cadn.com.vn) - Ngày 18-6, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 1634/CT-TTg ngày 31-8-2010 của Chính phủ và triển khai thực hiện Chỉ thị số 47-CT-T.Ư ngày 25-6-2015 của Ban Bí thư về phòng cháy, chữa cháy. Báo cáo của Bộ Công an cho biết, công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ những năm qua tuy có những bước phát triển về nhiều mặt nhưng tình hình cháy, nổ vẫn diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường.

Số liệu được dẫn ra từ hội nghị lần này cho thấy, trong 5 năm vừa qua, cả nước xảy ra gần 12.000 vụ cháy, nổ, làm chết 300 người, bị thương hơn 900 người. Tổng thiệt hại ước tính gần 6.900 tỷ đồng và khoảng 8.500 ha rừng. Đề cập đến một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu, các cấp, các ngành và các tỉnh, thành phố trong cả nước cần thực hiện tốt việc chỉ đạo tổ chức triển khai có hiệu quả Chỉ thị 47-CT/T.Ư của Ban Bí thư và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến PCCC và cứu nạn cứu hộ trên tinh thần thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”.

Các bộ, ngành, địa phương tiến hành rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về PCCC để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với công tác này. Coi trọng công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý kiên quyết đối với các hành vi vi phạm Luật PCCC. Phó Thủ tướng cũng đề nghị thực hiện xã hội hóa một số lĩnh vực trong công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ thông qua việc thu hút nhiều nguồn lực để đầu tư phương tiện, thiết bị; đẩy mạnh nghiên cứu và chuyển giao KHCN; tăng cường hợp tác quốc tế.