Ngày 16-5, tại Hà Nội, tiếp tục chương trình làm việc, phiên họp thứ 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (TVQH) bước sang ngày làm việc thứ hai.

Nang cao hieu qua hoat dong tiep xuc cu tri - Anh 1

Buổi sáng, Ủy ban TVQH cho ý kiến về việc phê chuẩn Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa nước CHXHCN Việt Nam và nước CHDCND Lào về việc sửa đổi điểm khởi đầu của đường biên giới quốc gia Việt Nam - Lào; việc phê chuẩn Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới giữa nước CHXHCN Việt Nam và nước CHDCND Lào; cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý (lần 3) dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự. Buổi chiều, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch QH Đỗ Bá Tỵ, Ủy ban TVQH cho ý kiến về báo cáo giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ hai của QH và về dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh dự.

Báo cáo giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ hai của QH của Ban Dân nguyện cho thấy: Thông qua 2.073 cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ hai, QH khóa XIV của các đại biểu QH tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư, Ban Dân nguyện tổng hợp và chuyển đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét, giải quyết 3.320 kiến nghị của cử tri. Các kiến nghị của cử tri đề cập đến mọi lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội, từ những vấn đề hết sức cụ thể đang diễn ra có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống hằng ngày của người dân đến các vấn đề liên quan các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả đối với hoạt động tiếp xúc cử tri của các đại biểu QH, nhiều cử tri kiến nghị cần khẩn trương khắc phục tình trạng tiếp xúc “đại cử tri”, tiếp xúc cử tri “chuyên nghiệp” như hiện nay. Cụ thể, cần quan tâm tổ chức cho đại biểu QH luân phiên tiếp xúc cử tri tại các cơ sở trong địa phương nơi ứng cử; tiếp xúc theo giới, ngành, lĩnh vực… Đối với hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan, tổ chức khác, cử tri cho rằng, tình trạng tiêu cực trong công tác quản lý, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ thời gian qua cho thấy việc thực thi pháp luật trong lĩnh vực này còn chưa nghiêm, nếu không chấn chỉnh, xử lý kịp thời sẽ ảnh hưởng tới lòng tin của nhân dân vào Đảng... Do đó, cử tri kiến nghị các cấp ủy đảng, các cơ quan, tổ chức cần tăng cường kiểm tra, giám sát hiệu quả hơn vấn đề này. Bên cạnh đó, kết quả xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân, tập thể cần thông báo công khai để cử tri biết và giám sát việc thực hiện.

Thảo luận vấn đề này, cơ bản các ý kiến tán thành với nội dung đã nêu trong báo cáo; đặc biệt, các ý kiến đánh giá cao kết quả giải quyết của Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan đối với các kiến nghị của cử tri. Đồng thời, đề nghị báo cáo cần làm rõ hơn nội dung, kết quả việc giải quyết kiến nghị của cử tri ở các địa phương; hạn chế tình trạng trả lời kiến nghị còn chậm hoặc chưa đầy đủ; tập trung hơn trong hoạt động giám sát các vụ việc kiến nghị kéo dài; hạn chế tối đa việc trả lời vòng vo của các cơ quan chức năng; tăng cường hơn nữa tính công khai trong giải quyết các kiến nghị của cử tri. Kết thúc phiên thảo luận, Phó Chủ tịch QH Đỗ Bá Tỵ đề nghị trên cơ sở các ý kiến phát biểu, Ban Dân nguyện tiếp thu và hoàn thiện báo cáo, trình Ủy ban TVQH.

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam cho biết, đã phối hợp Ủy ban TVQH tổng hợp 2.901 ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước gửi tới kỳ họp thứ ba, QH khóa XIV. Về tâm tư, nguyện vọng chung của cử tri, nhân dân, dự thảo báo cáo cho biết, cử tri và nhân dân đánh giá cao việc Chính phủ, chính quyền, MTTQ các cấp trong 5 tháng qua tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Đảng, QH. Trong đó, tập trung thực hiện nhiều giải pháp giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy khởi nghiệp, quan tâm thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Tuy nhiên, cử tri và nhân dân vẫn còn lo lắng về một số yếu kém chậm được khắc phục như: Kinh tế phát triển chưa thật sự bền vững, chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh, năng suất lao động thấp; tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn rất nghiêm trọng, vệ sinh an toàn thực phẩm chưa được cải thiện. Tham nhũng, lãng phí chưa được đẩy lùi...

Thảo luận vấn đề này, các đại biểu cho rằng cần phân loại ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân theo từng nhóm vấn đề. Đồng thời nên tách những kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước đối với từng chủ thể cụ thể: QH, Chính phủ, các tổ chức chính trị - xã hội, bộ, ngành. Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Võ Trọng Việt, Chủ nhiệm Hội đồng Dân tộc của QH Hà Ngọc Chiến đề nghị làm rõ, cụ thể thêm những vấn đề cử tri và nhân dân hiện nay quan tâm và bức xúc như: hủy diệt môi trường thủy hải sản; buôn lậu; xây dựng nông thôn mới; nạn nhân nhiễm chất độc da cam/đi-ô-xin...

Tiếp thu và tham gia phát biểu ý kiến tại phiên họp, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho biết sẽ tiếp tục rà soát, bổ sung những vấn đề đại biểu, cử tri và nhân dân quan tâm. Bên cạnh đó, những bức xúc của cử tri và nhân dân cả nước sẽ được lồng ghép, bổ sung, hoàn thiện trong báo cáo trình QH tại kỳ họp tới.