QĐND - Để nâng cao hiệu quả giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp lao động (LĐ), đình công của công đoàn (CĐ), điều quan trọng là phải chọn cán bộ có năng lực, am hiểu về pháp luật, làm tốt công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp lao động ngay tại cơ sở. Thông qua đối thoại, cán bộ CĐ phải làm cho người LĐ hiểu rằng, hòa giải là cách tốt nhất đem lại quyền lợi cho cả hai bên và xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại cơ sở.

Đồng chí Lò Thị Mỷ.

Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp LĐ, đình công phải được các cấp CĐ giải quyết ngay từ cơ sở và trong từng cơ quan, doanh nghiệp. Để làm tốt điều đó, các cấp CĐ cần tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn có thẩm quyền, tham gia giải quyết kịp thời có hiệu quả các ý kiến của người LĐ; kịp thời phản ánh những bất cập trong khiếu nại, tố cáo với các cấp có thẩm quyền; theo dõi, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp LĐ dứt điểm, không để kéo dài. Cùng với việc chủ động trong giải quyết, các cấp CĐ phải thực hiện tốt việc tiếp và lắng nghe ý kiến phản ánh của công nhân, viên chức, LĐ thông qua các cuộc đối thoại, gặp gỡ, tiếp xúc...; hướng dẫn họ thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo đúng quy định của pháp luật. CĐ cấp trên phải thường xuyên tìm hiểu, hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết ngay khi xuất hiện nguy cơ tranh chấp LĐ, khiếu nại, tố cáo, ngăn ngừa tranh chấp LĐ tập thể và đình công.

MAI THANH (ghi)