Trong năm qua, Tòa án nhân dân (TAND) thành phố (TP) Thanh Hóa đẩy mạnh các phong trào thi đua khắc phục những khó khăn, không ngừng nâng cao chất lượng xét xử và thi hành án, góp phần bảo vệ pháp luật, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa.

Nang cao chat luong xet xu va thi hanh an - Anh 1

Một phiên xét xử tại TAND TP.Thanh Hóa.

Trong năm 2016, TAND TP.Thanh Hóa đã thụ lý giải quyết 1351 vụ, việc, trong đó giải quyết được 1344 vụ việc, đạt tỷ lệ 99,5%; so với năm 201 tỷ lệ giải quyết tăng 0,3%. Vụ án đã giải quyết 168 vụ có kháng cáo, kháng nghị cấp phúc thẩm và giám đốc thẩm đã giải quyết 118 vụ. Trong đó y án sơ thẩm 57 vụ; sửa án sơ thẩm 55 vụ (sửa lỗi chủ quan 07 vụ = 0,52%; hủy án 06 vụ (lỗi chủ quan 4 vụ = 0,2%)). Tòa án cũng đã xét xử 349 vụ án hình sự gồm 550 bị cáo đạt tỷ lệ 99,4%. Trong số án dân sự, ngành tích cực hòa giải thành công được 65 vụ, việc (22,4%); đình chỉ 104 vụ, việc (35,9%) đưa ra xét xử 121 vụ, việc.

Nổi bật trong năm 2016 án hành chính có 2 vụ, tòa đã tổ chức đối thoại thành công và người khởi kiện đã rút đơn khởi kiện. Đây là những vụ kiện có tính chất phức tạp, nhưng tòa án kiên trì đối thoại, thuyết phục, giáo dục pháp luật để các bên đương sự thấy rõ nghĩa vụ của mình và tự thỏa thuận, thương lượng với nhau, góp phần giữ gìn thôn xóm bình yên, gia đình hành phúc. Qua đó cho thấy chất lượng xét xử án ngày càng được nâng cao, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật và bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của công dân.

Theo chánh án TAND TP.Thanh Hóa - Lương Ngọc Hùng, có được kết quả nêu trên là do đơn vị luôn coi trọng công tác xây dựng ngành, trong đó tập trung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, thẩm phán có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Đến nay, TAND TP.Thanh Hóa đã có đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị và chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, với 97,2% tốt nghiệp Đại học Luật, trong đó có 5,3% Thạc sỹ luật. Tòa án TP còn phối hợp với các ngành rà soát và xử lý kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, làm trong sạch đội ngũ cán bộ bảo vệ pháp luật, không để gây oan sai cho người dân vô tội.

Từ đầu năm đến nay, TAND TP.Thanh Hóa đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng chính trị cho cán bộ chuyên môn, và hội thẩm nhân dân. Trong năm, có 1.132 lượt hội thẩm tham gia xét xử cùng tòa án, đã xét xử được 566 vụ án các loại. Công tác thi hành án hình sự tổng số án có hiệu lực pháp luật phải thi hành trong năm 2016 là 462 bị án. Đặc biệt trên mặt trận đấu tranh chống tội phạm ma túy, TAND TP.Thanh Hóa đã phối hợp với các cấp, các ngành chức năng tổ chức xét xử lưu động hàng chục vụ án, thu hút đông đảo nhân dân tham dự và đồng tình ủng hộ với những bản án tòa tuyên đúng người, đúng tội.

Để nâng cao chất lượng xét xử các loại án, TAND TP.Thanh Hóa đã quán triệt và thực hiên nghiêm nghị quyết 08 của Bộ chính trị, tăng cường tranh tụng tại phiên tòa, tạo điều kiện thuận lợi cho những người tố tụng, nhất là đối với luật sư tham gia bào chữa, bảo đảm hoạt động xét xử khách quan, dân chủ, đúng luật định. Vì vậy, thông qua việc xét xử các vụ án cụ thể, đã góp phần tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho nhân dân và phục vụ nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Đinh Quang Sinh