Ngày 10.9 tại TP.Hạ Long, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 01 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN về đổi mới, nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết, thực hiện thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) và triển khai chương trình khảo sát phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trên địa bàn.

(LĐ) - Hiện nay, Quảng Ninh mới chỉ có 254/437 đơn vị có tổ chức CĐ thuộc LĐLĐ tỉnh ký kết TƯLĐTT, đạt hơn 58%; trong đó có 193 bản TƯLĐTT được ký kết nhưng không được đăng ký tại Sở LĐTBXH theo quy định của pháp luật, nhiều bản hết hạn không được đăng ký lại theo quy định, nội dung còn nặng về sao chép luật, một số bản TƯLĐTT có những quy định bất lợi cho NLĐ... vẫn đang được áp dụng. Hội nghị đã tập trung thảo luận xung quanh thực trạng nêu trên và đã đưa ra một số giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Theo kế hoạch, LĐLĐ tỉnh sẽ cùng với các ngành chức năng tăng cường phối hợp triển khai hiệu quả mục tiêu nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết, thực hiện TƯLĐTT trên tinh thần căn cứ vào các cơ sở pháp lý cũng như khả năng thương thuyết của tổ chức đại diện cho NLĐ. Hữu Bình