Sinh hoạt chi bộ là chế độ được quy định trong Điều lệ Đảng. Theo quy định, ngoài sinh hoạt định kỳ mỗi tháng một lần, chi bộ còn sinh hoạt đột xuất nếu có những vấn đề cần bàn bạc, giải quyết.

Nang cao chat luong sinh hoat chi bo khu pho - Anh 1

Một trong những yếu tố quan trọng làm cho chi bộ mạnh là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nội dung sinh hoạt phong phú, sát thực tế giúp cho từng đảng viên nâng cao trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Thời gian qua, tại TP Hồ Chí Minh, cấp ủy Đảng các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nhiều chi bộ cũng đã có nhiều đổi mới cả về nội dung, phương pháp, cách thức sinh hoạt. Tuy vậy, ở bình diện chung, nội dung sinh hoạt (nhất là với các chi bộ khu phố) còn nghèo nàn, hình thức đơn điệu, dẫn đến chất lượng chưa cao như mong muốn.

Qua trao đổi, nhiều bí thư chi bộ khu phố cho rằng, cuộc họp chi bộ gồm những nội dung gì, các bước tiến hành ra sao..., đều đã được các văn bản của Đảng quy định rất cụ thể, mỗi bí thư chi bộ và từng đảng viên đều nắm rõ. Tuy nhiên, áp dụng thực hiện thế nào để buổi sinh hoạt chi bộ có chất lượng thì lại phụ thuộc rất nhiều vào năng lực, trình độ của từng chi ủy, nhất là đồng chí bí thư chi bộ. Thông thường, trước các kỳ sinh hoạt chi bộ, chi ủy phải họp để chuẩn bị nội dung. Ở những chi bộ mà chi ủy, đồng chí bí thư chi bộ có năng lực, hoạt động năng nổ, chuẩn bị nội dung tốt thì buổi sinh hoạt sôi nổi, hiệu quả cao. Ngược lại, nếu chi ủy không chuẩn bị được nội dung thì sinh hoạt chi bộ sơ sài, chung chung, kém hấp dẫn, hiệu quả không cao; không tổ chức được những buổi sinh hoạt chuyên đề...

Nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nói chung và chi bộ khu phố nói riêng, Đảng ủy các phường, xã, thị trấn ở thành phố cần quan tâm hơn nữa công tác sinh hoạt chi bộ. Trước mỗi kỳ họp chi bộ, Đảng ủy địa phương cần hướng dẫn, thống nhất nội dung sinh hoạt chung cho chi bộ các khu phố, xóm, ấp, đồng thời yêu cầu các bí thư tùy theo tình hình đơn vị, địa bàn mình mà bổ sung các vấn đề trong cuộc họp. Với cách làm này, nội dung sinh hoạt chi bộ không chỉ bảo đảm thống nhất sự quán triệt, chỉ đạo của cấp trên mà còn tạo điều kiện và buộc chi ủy, bí thư chi bộ phải tự rèn luyện nâng cao năng lực lãnh đạo, khả năng phân tích, tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội của địa phương; biết cách điều hành làm cho nội dung sinh hoạt chi bộ phong phú, sát thực tiễn hơn. Đồng thời Đảng ủy các phường, xã, thị trấn hướng dẫn cho các chi bộ xây dựng nội dung sinh hoạt chuyên đề, nhất là những vấn đề có tính thời sự, được nhiều người quan tâm, còn có ý kiến khác nhau nhằm thống nhất nhận thức, ý chí và hành động trong chi bộ.

Một trong những yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là năng lực lãnh đạo của chi ủy, bí thư chi bộ. Vì thế cấp ủy cấp trên cần quan tâm đào tạo, bồi dưỡng mọi mặt cho các đồng chí trong chi ủy, bí thư chi bộ, nâng cao một bước chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác đảng ở cơ sở. Ở các chi bộ khu phố, phần đông đảng viên sinh hoạt là cán bộ, công chức, viên chức, công nhân... đã về hưu. Những đảng viên này có trình độ nhận thức, hiểu biết cũng không đồng đều. Do tuổi cao, sức khỏe giảm sút, nhiều người ngại tham gia công tác tại địa phương. Do vậy, trong các buổi sinh hoạt, đề nghị các chi bộ nhấn mạnh nội dung kiểm điểm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người đảng viên, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ do tổ chức phân công.

Toàn Đảng ta đang triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị T.Ư 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Trong những buổi sinh hoạt, các chi bộ cần chú trọng hơn nữa nội dung này.

Thành ủy TP Hồ Chí Minh cũng vừa ban hành các Chương trình hành động thực hiện bảy chương trình đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 10 đã đề ra. Theo yêu cầu của Thành ủy, các chương trình hành động trên được phổ biến đến chi bộ. Vì thế, Đảng ủy các phường, xã, thị trấn cần sớm có kế hoạch triển khai thực hiện chương trình hành động đến các chi bộ.