Cục Trồng trọt vừa đưa ra lộ trình áp dụng tiêu chuẩn mới trong phân loại cà phê xuất khẩu, xem như bước đột phá để thúc đẩy cải thiện chất lượng cà phê xuất khẩu.