ND - Theo bản phúc trình của Chương trình phát triển LHQ (UNDP), tình trạng tham nhũng "lặt vặt" đang gây hại tới đà phát triển kinh tế tại các nước châu Á, đồng thời làm cho tình trạng nghèo khó ở khu vực này kéo dài.