Sở Công thương vừa ban hành Chương trình hành động số 576/CTr-SCT thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP và Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 và những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.

Mục tiêu của Chương trình hành động là đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, đi đôi với chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao chất lượng tăng trưởng, đồng thời kiềm chế lạm phát, tăng cường bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng các công trình hạ tầng khung theo hướng đồng bộ, hiện đại. Chương trình gồm năm nhóm giải pháp lớn. Một là, hoàn thành việc xây dựng, trình phê duyệt, công bố và quản lý các quy hoạch phát triển Thủ đô mở rộng trong lĩnh vực công thương, bảo đảm tiến độ và chất lượng, nhất là các quy hoạch lớn như Quy hoạch phát triển các khu, cụm, điểm công nghiệp đến năm 2020; Quy hoạch phát triển công nghiệp; Quy hoạch tổng thể phát triển nghề và làng nghề; Quy hoạch tổng thể phát triển thương mại; Quy hoạch mạng lưới bán buôn, bán lẻ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030... Hai là, thường xuyên rà soát các văn bản quy phạm pháp lý thuộc lĩnh vực công thương, theo dõi sự tác động của các cơ chế chính sách, kịp thời đề xuất điều chỉnh để bảo đảm cơ chế chính sách phát huy được hiệu quả khi áp dụng vào thực tế cuộc sống. Đề xuất xây dựng các cơ chế chính sách mới phù hợp yêu cầu khách quan trong quá trình phát triển... Ba là, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, đẩy mạnh phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. Khuyến khích phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ lực, công nghiệp hỗ trợ, các công đoạn sản xuất, chi tiết có hàm lượng chất xám và giá trị gia tăng cao; Hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh cho sản phẩm; Đẩy mạnh hoạt động thương mại nội địa, khuyến khích xuất khẩu, kiềm chế nhập siêu, phấn đấu nhập siêu thấp hơn 1,65 lần xuất khẩu. Tăng cường phát triển hạ tầng thương mại, thực hiện các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội. Ban hành và triển khai thực hiện các quy định liên quan về bình ổn giá, cân đối cung cầu đối với các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn. Tổ chức nguồn hàng, dự trữ hàng và mạng lưới phân phối ổn định các mặt hàng thiết yếu, bảo đảm cung ứng kịp thời, đủ nhu cầu tiêu dùng; Chủ động kiểm soát và điều tiết giá các mặt hàng thiết yếu và bảo đảm nguồn hàng thường xuyên, ổn định, kịp thời trên địa bàn khi xảy ra thiên tai, hoặc trong các dịp lễ, Tết; Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị kinh doanh thực hiện nghiêm túc chế độ niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết. Thực hiện các chương trình bán hàng bình ổn giá, chương trình phát triển hệ thống hạ tầng thương mại tại địa bàn nông thôn. Triển khai đề án nhiệm vụ và các giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường bức xúc trên địa bàn thành phố. Rà soát, khảo sát các làng nghề gây ô nhiễm, lựa chọn một làng nghề làm điểm mô hình xử lý ô nhiễm môi trường để nhân rộng trên địa bàn. Nâng cao chất lượng quản lý và cung cấp điện năng cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt trên địa bàn thành phố, triển khai chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả... Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, thực hiện tốt công tác quản lý thị trường, tập trung kiểm tra công tác bình ổn giá, chống đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý gây bất ổn thị trường; chống hàng giả, vi phạm sở hữu công nghiệp, hàng kém chất lượng, phòng chống buôn lậu, hàng cấm và gian lận thương mại. Thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra theo chức năng nhiệm vụ nhằm tăng cường việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực công thương của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn... Năm là, thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, làm tốt công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo. Xây dựng và thực hiện giải pháp thực hành tiết kiệm trong hoạt động chi thường xuyên của đơn vị, tiết giảm chi phí hội nghị, hội thảo, tổng kết, sơ kết, đi công tác trong nước và ngoài nước...