Tại buổi thăm và làm việc với Tổng cục XDLL CAND, Bộ Công an ngày 2/4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định triển khai Nghị quyết Trung ương 4 là cơ hội, là thời cơ đẩy mạnh, đẩy sâu công tác XDLL trong CAND, tạo chuyển biến rõ rệt để không phải chỉ là lực lượng đi đầu mà CAND còn phải là lực lượng gương mẫu thực hiện tinh thần của Nghị quyết bằng những việc làm cụ thể.

Dự buổi thăm và làm việc có Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATƯ, Bộ trưởng Bộ Công an cùng đại diện các ban của Đảng, Trung ương; Thường vụ Đảng ủy CATƯ và lãnh đạo Bộ Công an; các đồng chí trong Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục XDLL CAND; Bí thư Đảng ủy, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục, các học viện, trường CAND.

Thay mặt Đảng ủy CATƯ, Lãnh đạo Bộ Công an và toàn thể cán bộ, đảng viên, tướng lĩnh, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Lực lượng CAND, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã bày tỏ sự vui mừng và phấn khởi được đón đồng chí Tổng Bí thư đến thăm và làm việc với Tổng cục XDLL CAND, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, là nguồn động viên, khích lệ to lớn đối với Lực lượng CAND.

Những năm qua, Đảng ủy CATƯ và Bộ Công an đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, XDLL CAND, xác định đây là nhiệm vụ hàng đầu, là khâu then chốt, quyết định toàn bộ công tác Công an; lấy xây dựng bản lĩnh chính trị, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân làm mục tiêu giáo dục, rèn luyện. Cán bộ, đảng viên, chiến sĩ Công an có lập trường tư tưởng vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, có lối sống trong sạch, giản dị, chấp hành nghiêm kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm vượt qua mọi khó khăn, tận tụy với công việc, nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. "Chỉ tính trong hai năm 2010, 2011 đã có 34 CBCS Công an anh dũng hy sinh; 350 đồng chí bị thương hoặc bị phơi nhiễm HIV trong khi làm nhiệm vụ" - Bộ trưởng Trần Đại Quang cho biết.

Bộ trưởng Trần Đại Quang khẳng định: Tổng cục XDLL CAND đã làm tốt chức năng tham mưu với Đảng ủy CATƯ và Lãnh đạo Bộ Công an về công tác xây dựng Đảng, XDLL, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ Công an trong sạch, vững mạnh.

Đơn vị đã chủ động tham mưu, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động và hình thành nhân cách, bản lĩnh chính trị của CBCS Công an, xứng đáng là lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy, công cụ sắc bén để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Chủ động đề xuất đổi mới cơ chế, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác Công an, góp phần nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng trong Công an; đề xuất nhiều chủ trương, giải pháp cơ bản, chiến lược về tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ theo hướng tập trung, thống nhất, chuyên sâu, phân công, phân cấp ngày càng rõ ràng, rành mạch; quan tâm chuẩn hóa trong xây dựng đội ngũ cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự trong từng thời kỳ.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ trưởng Trần Đại Quang cùng các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Việt Ba.

Thiếu tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND thay mặt Đảng ủy và lãnh đạo Tổng cục đã báo cáo đồng chí Tổng Bí thư về một số kết quả nổi bật trong công tác XDLL CAND từ sau Đại hội XI của Đảng đến nay. Cụ thể, các cấp ủy trong Lực lượng CAND đã tập trung quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ CATƯ lần thứ V, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương Đảng và tăng cường giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh cho toàn thể CBCSä. Các cơ quan trong Tổng cục đã tham mưu cho Đảng ủy CATƯ và lãnh đạo Bộ Công an triển khai các cuộc vận động lớn như: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ"; "Phong trào học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND"; "CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ" và các sinh hoạt chính trị khác nhằm tăng cường công tác chính trị, tư tưởng và giáo dục truyền thống cho CBCS. Trải qua nhiều vụ việc, sự kiện nổi bật, Lực lượng CAND đã ngày càng chứng tỏ bản lĩnh kiên cường, hết lòng trung thành với Đảng, pháp luật của Nhà nước và tạo dựng được niềm tin trong nhân dân.

Về quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", Tổng cục XDLL đang phối hợp với Văn phòng Đảng ủy CATƯ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy CATƯ chỉ đạo các tổ chức Đảng trong Đảng ủy CATƯ triển khai, quán triệt Nghị quyết theo đúng kế hoạch của Bộ Chính trị và phấn đấu là một trong những Đảng bộ triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 với kết quả tốt nhất. Đồng chí Tổng cục trưởng đã báo cáo về một số nhiệm vụ trọng tâm trong XDLL CAND thời gian tới, tập trung vào 8 nhiệm vụ trọng tâm; đồng thời đề xuất với Tổng Bí thư 5 nội dung. Đại diện các ban của Đảng và một số đồng chí lãnh đạo Tổng cục cũng đã phát biểu đóng góp vào báo cáo của Tổng cục, làm rõ đặc thù của công tác Công an; những bước tiến, nét nổi bật của công tác XDLL CAND so với thời gian trước đây; công tác phối hợp của Lực lượng CAND với các ban, bộ, ngành; những biện pháp mang tính đột phá, trọng tâm, trọng điểm của công tác XDLL CAND và về các kiến nghị, đề xuất của Tổng cục.

Lực lượng CAND ngày càng chính quy, hiện đại. Ảnh: Trang Dũng .

Phát biểu ý kiến chỉ đạo, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định trong CAND, lực lượng nào cũng quan trọng - nhưng Tổng cục XDLL CAND lại có vị trí đặc biệt quan trọng. Nói là XDLL chung chung nhưng trong CAND có biết bao nhiêu là lực lượng. Mỗi lực lượng lại đòi hỏi một phương pháp, một tư duy công việc khác nhau. Bao nhiêu loại công việc thì lại phải có bấy nhiêu loại đối sách khác nhau sao cho hiệu quả - Tổng Bí thư nói.

Sau khi chỉ ra 5 vấn đề cần cụ thể hơn trong báo cáo về XDLL mà lãnh đạo Tổng cục vừa trình bày, Tổng Bí thư nêu rõ thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) của Đảng về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" là điều kiện để nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, XDLL CAND trong tình hình mới. Vì thế, mọi CBCS trong Tổng cục phải thực sự gương mẫu, đi đầu với những kế hoạch cụ thể, biện pháp thiết thực, có hiệu quả. Không được chủ quan, thỏa mãn với những thành tích, kết quả đã đạt được, mà cần phải tiến hành đồng bộ, phải có đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng Đảng, XDLL CAND.

Đồng chí Tổng Bí thư nhấn mạnh yêu cầu cao nhất đối với Lực lượng CAND là phải tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; có phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, lối sống trong sạch, giản dị; nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân và ý thức tổ chức, kỷ luật; chú trọng nâng cao tính chiến đấu của báo chí CAND, phản bác nhanh nhạy, kịp thời các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch. Vừa tham mưu, vừa chỉ đạo và thực hiện công tác XDLL, đòi hỏi CBCS trong Tổng cục XDLL CAND nói riêng, CBCS CAND nói chung phải có trình độ, giác ngộ chính trị cao; phải công tâm, trong sáng, khách quan; không sợ bất cứ áp lực nào và luôn gương mẫu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy, yêu mến của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Đáp từ, Thiếu tướng Trần Bá Thiều nêu rõ những lời căn dặn của đồng chí Tổng Bí thư đối với công tác xây dựng Đảng, XDLL CAND là những định hướng rất quan trọng để Lực lượng CAND quán triệt, tổ chức thực hiện nhằm XDLL CAND vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác Công an