Trước khi thi và làm khóa luận tốt nghiệp, các học viên đều phải nộp cho nhà trường số tiền tương ứng là 1 triệu và 2 triệu đồng để lo ăn, ở, sinh hoạt và "bồi dưỡng" các thầy.