Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) chính thức hoạt động từ ngày 21-10-1992, là một trong những ngân hàng TMCP đầu tiên được thành lập sau khi Pháp lệnh về Ngân hàng được ban hành vào năm 1990, trong bối cảnh nước ta đang tiến hành đổi mới kinh tế.