Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có báo cáo kết quả điều hành chính sách tiền tệ 11 tháng năm 2016. Theo đó, các chỉ số đều ổn định và trong mức cho phép.

Nam 2017, phan dau on dinh lai suat nhu nam 2016. - Anh 1

Nhìn chung, việc điều hành chính sách tiền tệ trong năm 2016 của NHNN ổn định, theo đúng mục tiêu đề ra. Ảnh: H.Dịu

Theo NHNN, tính đến ngày 22-11-2016, tổng phương tiện thanh toán tăng ở 14,92%, huy động vốn tăng 15,28% so với cuối năm 2015. Thanh khoản của hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) tiếp tục được đảm bảo, lãi suất thị trường liên ngân hàng hoạt động thông suốt.

Đồng thời, nhìn chung 11 tháng, NHNN chỉ đạo các TCTD cân đối vốn để duy trì ổn định lãi suất huy động, tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh để có điều kiện giảm lãi suất cho vay; điều chỉnh tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung dài hạn giảm dần theo lộ trình đã góp phần giảm sức ép lên lãi suất đối với các TCTD.

Do đó, việc ổn định được mặt bằng lãi suất trong năm 2016 là kết quả tích cực trong điều kiện lạm phát có sức ép tăng, nhu cầu phát hành trái phiếu Chính phủ lớn và tín dụng tiếp tục tăng.

Về tăng trưởng tín dụng, từ đầu năm và đến ngày 28-11-2016, tín dụng tăng 14,57% so với cuối năm 2015, trong đó tín dụng bằng VND tăng 15,81%, tín dụng bằng ngoại tệ tăng 3,49%, phù hợp với chủ trương chống đô la hóa của Chính phủ.

NHNN cho hay, tín dụng hiện nay đang tăng trưởng ở mức hợp lý, cơ cấu tín dụng vẫn chuyển dịch theo hướng tích cực, tập trung vốn cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất các lĩnh vực ưu tiên.

Trong những tháng cuối năm, tình hình tỷ giá ngoại tệ có diễn biến đáng chú ý nhất. Từ đầu tháng 11, thị trường tài chính quốc tế biến động, tác động tâm lý khiến tỷ giá trong nước tăng.

Tuy nhiên, NHNN cho rằng, những diễn biến về tỷ giá trên thị trường trong nước trong tháng 11 vừa qua là dễ hiểu vì từ đầu năm 2016 NHNN đã chuyển sang cách thức điều hành tỷ giá mới linh hoạt hơn, tức là cho phép tỷ giá biến động hàng ngày phù hợp với những diễn biến trên thị trường trong nước và quốc tế. Trên thế giới, đồng USD cũng như các đồng tiền khác biến động.

Tuy nhiên, NHNN khẳng định, về cơ bản cung cầu ngoại tệ trong nước không có yếu tố đột biến, thanh khoản tốt, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của tổ chức, cá nhân được các TCTD đáp ứng kịp thời và đầy đủ.

Trên cơ sở này, NHNN cho biết, trong năm 2017 sẽ tiếp tục điều hành linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ nhằm ổn định thị trường tiền tệ, bảo đảm thanh khoản hệ thống, cung ứng vốn có hiệu quả cho nền kinh tế, hỗ trợ ổn định tỷ giá, tạo điều kiện tăng dự trữ ngoại hối Nhà nước phù hợp với điều kiện thực tế và kiểm soát lạm phát theo mục tiêu.

Về lãi suất, NHNN sẽ thực hiện các giải pháp điều hành nhằm phấn đấu ổn định lãi suất như năm 2016.

NHNN cũng sẽ tiếp tục kiểm soát chặt chẽ hoạt động cho vay bằng ngoại tệ, phù hợp với chủ trương chống đô la hóa trong nền kinh tế.

Theo báo cáo tuần từ 21 đến 25-11 của NHNN, một vài ngân hàng đã điều chỉnh tăng nhẹ lãi suất ở các kỳ hạn trên 12 tháng và một số ngân hàng giảm nhẹ lãi suất ở các kỳ hạn ngắn.
Hiện, mặt bằng lãi suất huy động VND phổ biến ở mức 0,8-1%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 4,5-5,4%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 5,4-6,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; kỳ hạn trên 12 tháng ở mức 6,4-7,2%/năm.

Hương Dịu