HĐQT Bột giặt NET đã đặt kế hoạch kinh doanh với 2017 với doanh thu dự kiến 870 tỷ đồng, tăng 3,6%, nhưng lợi nhuận chỉ ở mức 52 tỷ đồng, giảm 35% so với năm 2016.

Công ty Cổ phần Bột giặt Net (HNX: NET) vừa công bố nghị quyết hội đồng quản trị về việc phê duyệt phương án vay vốn sản xuất quý IV năm 2016 và năm 2017.

Dựa theo kế hoạch kinh doanh mà đại hội đồng cổ đông NET thông qua cho năm 2016 là 840 tỷ doanh thu và 80 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tổng nhu cầu vốn của công ty là 374,75 tỷ đồng trong quý IV/2016.

Với nguồn vốn tự có 159,98 tỷ đồng và 34,62 tỷ đồng tiền giản thanh toán từ nhà cung cấp, nhu cầu vay vốn lưu động ngắn hạn của NET là 180 tỷ đồng trong quý IV.

Trong năm 2017, tổng nhu cầu vốn của công ty là 420,60 tỷ đồng. Với nguồn vốn tự có là 224 tỷ đồng, nhu cầu vốn lưu động cần tài trợ dự kiến là 196,62 tỷ đồng.

Theo đó, HĐQT đã phê duyệt phương án vay vốn tại NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Biên Hòa để tài trợ vốn lưu động trong quý IV/2016 và quý I/2017. Hạn mức tín dụng tối đa 200 tỷ đồng. Nguyên nhân là VCB Biên Hòa có cùng lãi suất với VCB HCM nhưng không cần tài sản đảm bảo.

Về đồng tiền dự kiến vay, trước mắt công ty sẽ vay bằng USD với mức lãi suất 6 tháng cao nhất là 1,8%/năm. Sau thời gian này, nếu dòng tiền USD từ xuất nhập khẩu của công ty không đủ thì sẽ vay cả VND và USD.

Ngoài ra, HĐQT Bột giặt NET đã đặt kế hoạch kinh doanh với 2017 với doanh thu dự kiến 870 tỷ đồng, tăng 3,6%, nhưng lợi nhuận chỉ ở mức 52 tỷ đồng, giảm 35% so với năm 2016.

Đây là điều khá bất ngờ khi mà kết quả kinh doanh của NET trong 6 tháng đầu năm nay đang tăng trưởng. Cụ thể, kết quả kinh doanh 6 tháng 2016, NET đạt 377 tỷ đồng doanh thu và 57,5 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, hoàn thành 72% kế hoạch lợi nhuận năm 2016.

Nam 2017, Bot giat NET du kien loi nhuan giam 35% - Anh 1

Nguồn: Bột giặt NET