Công ty CP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (SAVICO – SVC) vừa tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016. Tại Đại hội SVC đã thông qua các chỉ tiêu doanh thu hợp nhất 11.000 tỷ đồng, tăng 11% so với thực hiện năm 2015, lợi nhuận sau thuế dự kiến 160 tỷ đồng. SVC vừa tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 Theo đó, SVC nhận định thị trường ô tô sẽ tăng trưởng nhưng do ảnh hưởng bởi chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt được áp dụng từ 01/01/2016 cũng như chính sách giảm thuế nhập khẩu theo lộ trình hội nhập khu vực ASEAN nên dự báo mức độ tăng trưởng sẽ không bằng 2015. Bên cạnh đó, thị trường bất động sản sẽ tiếp tục phục hồi nhờ những điều kiện kinh tế đã cải thiện. Tuy nhiên, 2016 cũng là năm Việt Nam chính thức hội nhập với khu vực và thế giới nên môi trường kinh doanh sẽ ngày càng phức tạp và cạnh tranh gay gắt hơn. Xét riêng trong từng mảng hoạt động, ông Mai Việt Hà – Tổng Giám đốc SVC cho biết: Mảng dịch vụ – thương mại của SVC trong năm 2016 theo kế hoạch vẫn tăng trưởng 4%, dịch vụ bất động sản cũng tăng trưởng 5%. Bên cạnh đó, kế hoạch này cũng là mục tiêu đầy thách thức bởi Công ty còn tiếp tục mở rộng đầu tư trong năm 2016, lãi suất dự báo tăng sẽ khiến chi phí tài chính của SVC cũng tăng lên, ngoài ra những khoản đầu tư mới dự kiến sẽ lỗ trong vài năm đầu. SVC là doanh nghiệp bán lẻ, làm đại lý cho nhà sản xuất, và mức biên lãi gộp do nhà sản xuất phân bổ cho SVC khoảng 4-5%. Trong quý 1/2016, mặc dù thị trường ô tô tăng trưởng 24% nhưng biên lại gộp của SVC giảm 20% so với quý 4/2015 xuống còn 2,5%. Doanh thu và lợi nhuận trong quý 1/2016 của SVC ước đạt 23% và 20% kế hoạch đề ra, tương đương khoảng 2,500 tỷ và 30 tỷ đồng. Kết thúc năm 2015, doanh thu hợp nhất của SVC đạt 9,898 tỷ đồng, vượt 16% kế hoạch, tăng 25% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 205 tỷ đồng, vượt 58% kế hoạch và tăng 73% so với 2014, tỷ lệ cổ tức 2015 dự kiến là 14%. Về lĩnh vực dịch vụ – thương mại của SVC trong năm 2015 bao gồm ngành ô tô, xe gắn máy và dịch vụ khác. Trong đó, ngành ô tô