(HNM) - Ngày 16-4, Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư TP Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Quản lý khu công nghệ cao tổ chức hội nghị Xúc tiến đầu tư công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao. TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu phấn đấu tỷ lệ nội địa hóa trong cơ cấu sản phẩm công nghệ cao tới năm 2015 là 25% và đến năm 2020 là 40%, giá trị xuất khẩu năm 2015 đạt 10 tỷ USD.

Giai đoạn 2011-2015, thành phố phấn đấu tỷ lệ gia tăng giá trị sản phẩm xuất khẩu công nghệ cao và sản phẩm ứng dụng công nghệ cao đạt 30% tổng GDP và xác định phát triển công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ là ngành then chốt để đạt được mục tiêu trên.