QĐND- Sáng 6-12, tại Hà Nội, khai mạc Hội nghị Bộ trưởng phụ trách phúc lợi và phát triển xã hội ASEAN lần thứ 6...