BizLIVE - Đó là kịch bản tích cực được Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) nhận định về vùng điểm mà VN-Index sẽ đạt được trong báo cáo mới nhất về thị trường chứng khoán năm 2014.

Diễn biến VN-Index năm 2013

Tuy nhiên, để đạt được mức điểm khả quan nói trên, BSC cũng đưa ra một số điều kiện:

Kinh tế vĩ mô cải thiện rõ rệt, FDI tăng mạnh, Chính phủ có các biện pháp mạnh hỗ trợ nền kinh tế (đầu tư công và cải cách chính sách).

Tăng đầu tư công, mở rộng tín dụng hiệu quả, đẩy mạnh quá trình cơ cấu nền kinh tế, VAMC mua nợ và bán nợ vượt kế hoạch.

Việt Nam gia nhập TPP và ký FTA với EU trong năm 2014, cải cách môi trường đầu tư, hội nhập kinh tế sâu rộng hơn.

Dòng vốn ngoại tham gia mạnh mẽ vào thị trường và vào quá trình cơ cấu lại hệ thống ngân hàng.

Các giải pháp phát triển thị trường như rút ngắn thời gian giao dịch, mở room, quỹ ETFs, quỹ bất động sản và thị trường phái sinh được thực thi sớm ngay trong 6 tháng đầu năm 2014.

BSC cho rằng, xu thế tăng trong kỳ vọng hiện tại sẽ kéo dài hết quý I/2014. Quá trình kiểm định tâm lý kỳ vọng thị trường sẽ diễn ra nửa sau quý II/2014, diễn biến thị trường sẽ phụ thuộc vào chuyển biến của kinh tế vĩ mô.

Trên cơ sở dự báo kinh tế vĩ mô trong năm 2014, xem xét các yếu tố dòng vốn nước ngoài cùng với những biến động của nền kinh tế thế giới, xu hướng của thị trường năm 2014 dự báo là quá trình tăng điểm chậm nhưng chắc chắn dựa trên một nền giá ổn định.

Đây cũng được coi là giai đoạn tạo lập mặt bằng giá mới, định giá lại các cổ phiếu thiếu sự quan tâm của thị trường trước đây cũng phản ánh sự kỳ vọng của nhà đầu tư. Quá trình vận động giữa nhóm ngành, nhóm cổ phiếu được dự báo tiếp tục diễn ra mạnh mẽ trong năm 2014.