TP - Có 40% dân số chưa tham gia bảo hiểm y tế (BHYT); sẽ tiến tới thực hiện BHYT toàn dân vào năm 2014, theo Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.

> Giám sát độc lập để chống lạm dụng xét nghiệm
> Tăng viện phí: Mới tính ba, đáng ra phải là bảy

TS. Tống Thị Song Hương, Vụ trưởng Vụ BHYT (Bộ Y tế) cho biết, Bộ đã đưa ra lộ trình để thực hiện BHYT toàn dân, như vậy hình thức BHYT tự nguyện sẽ chấm dứt vào năm 2014.

Bà Hương cho biết, mục tiêu của Đề án thực hiện lộ trình BHYT toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020 là đến năm 2015 đạt trên 75% dân số tham gia BHYT, năm 2020 đạt 85%.

Đề án này sẽ được trình Chính phủ trong năm nay. Dự kiến, tỷ lệ tham gia BHYT với một số nhóm đối tượng được thể hiện ở các mục tiêu cụ thể như: người cận nghèo (50% vào năm 2015; 79% năm 2020), HS-SV (100% năm 2015), hộ gia đình nông dân có mức sống trung bình (40% năm 2015, 65% năm 2020), lao động trong doanh nghiệp (75% năm 2015, 90% năm 2020).

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nói: Những đối tượng đã tham gia BHYT thì hoặc là thuộc diện bắt buộc như cán bộ, công nhân viên chức, người lao động trong doanh nghiệp, trẻ em dưới 6 tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số, đối tượng chính sách.

Những người chưa tham gia BHYT chủ yếu thuộc đối tượng người cận nghèo (từ năm nay Nhà nước sẽ hỗ trợ 70%), học sinh, sinh viên (nhà nước hỗ trợ 50%), nông dân, diêm dân, buôn bán nhỏ…

Để tiến tới BHYT toàn dân, Bộ Y tế sẽ kiến nghị Quốc hội sửa đổi, bổ sung hoàn chỉnh hơn Luật BHYT trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII.

Bà Tiến cho hay sẽ đề nghị Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về lộ trình BHYT toàn dân. Về quản lý Nhà nước, Bộ sẽ đề nghị Chính phủ xây dựng đề án lộ trình BHYT toàn dân, đồng thời thành lập Ban chỉ đạo về vấn đề này.