(Chinhphu.vn)-Mục tiêu điều hành kinh tế được Chính phủ đề ra trong năm 2012 là tăng trưởng kinh tế hợp lý và mục tiêu cho năm 2013 là tăng trưởng cao lên, lạm phát tiếp tục thấp đi. Để làm được điều này, cần tiếp tục phát huy được những kết quả tích cực trong năm 2012, khơi thông nhanh những điểm nghẽn của nền kinh tế.

Ảnh minh họa

Tăng trưởng kinh tế năm 2012 đạt được kết quả tích cực trên nhiều điểm, nhưng có thể “quy” về 3 điểm chủ yếu.