(VOH) - Thực hiện khẩu hiệu hành động “Gương mẫu - Kỷ cương - Trách nhiệm - Hiệu quả”, trong năm 2013 vừa qua, cán bộ chiến sĩ Phòng cảnh sát PCCC quận Gò Vấp tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”, đồng thời triển khai có hiệu quả công tác nghiệp vụ và công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng.

Cụ thể, trong năm 2013, Phòng cảnh sát PCCC quận Gò Vấp đã trực tiếp tham gia chữa cháy 7 vụ, tham gia cứu hộ cứu nạn 4 vụ. Lực lượng chữa cháy tại chỗ và nhân dân đã phát hiện và xử lý kịp thời 27/33 vụ cháy, không để xảy ra cháy lớn, góp phần quan trọng làm giảm thiểu thiệt hại do cháy gây ra. Ngoài ra, phòng Cảnh sát PCCC quận Gò Vấp còn thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy, trong năm đã tiến hành kiểm tra an toàn PCCC trên 3.360 lượt và qua kiểm tra đã lập biên bản 256 trường hợp vi phạm.

Đặc biệt, với phương châm “4 tại chỗ”, Phòng Cảnh sát PCCC quận Gò Vấp đã tham mưu cho lãnh đạo các cấp thực hiện có hiệu quả phong trào Toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy bằng việc tổ chức nhiều buổi tuyên truyền pháp luật về PCCC cho lực lượng công an phường, bảo vệ dân phố và nhân dân với trên 1.500 người tham gia, đồng thời thường xuyên hướng dẫn các cơ quan, đơn vị củng cố lực lượng, phương tiện PCCC tại chỗ.

Đại tá Nguyễn Văn Băng – Phó Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC Thành phố (Thứ 2 từ phải qua) trao Cờ thi đua xuất sắc của UBND Thành phố tặng Phòng Cảnh sát PCCC quận Gò Vấp - Ảnh: Govap.HCMcity.