Đá Bàn

Ảnh minh họa: Trang web Bộ Tài chính.

(TBKTSG Online) - Tiền trả thưởng cho khách hàng trúng thưởng từ hoạt động xổ số tại Việt Nam năm 2012 là gần 30.000 tỉ đồng, theo thông tin vừa công bố trên trang web Bộ Tài chính.

Theo Bộ Tài chính, trong tổng doanh thu từ hoạt động xổ số 53.893 tỉ đồng (năm 2012) thì khoảng 30% (khoảng 16.000 tỉ đồng) là tiền nộp thuế các loại (giá trị gia tăng, tiêu thụ đặc biệt, thu nhập doanh nghiệp, thu tài chính); khoảng từ 12-13% chi phí cho đại lý bán vé (khoảng 7.000 tỉ đồng); khoảng 5% là chi phí in vé, quản lý doanh nghiệp và trích lập các quỹ (khoảng 2.700 tỉ đồng); còn lại khoảng từ 52-53% là tiền trả thưởng cho khách hàng trúng thưởng.

Thống kê của Bộ Tài chính cho thấy, từ năm 2007 đến 2012, tốc độ tăng trưởng doanh thu và nộp ngân sách từ hoạt động xổ số đạt bình quân trên 15%/năm. Riêng năm 2012, doanh thu hoạt động kinh doanh xổ số là 53.893 tỉ đồng, và nộp ngân sách Nhà nước 16.620 tỉ đồng, trong đó khu vực phía Nam có doanh thu chiếm khoảng 90% doanh thu cả nước.

Theo bộ này, toàn bộ nguồn thu xổ số được sử dụng để đầu tư vào lĩnh vực y tế, giáo dục và các công trình phúc lợi quan trọng của các địa phương, phù hợp với mục tiêu của hoạt động xổ số là tiền của người dân được đầu tư trở lại cho người dân.

Hiện nay hoạt động xổ số có nhiều loại hình sản phẩm khác nhau: xổ số truyền thống, xổ số tự chọn số, xổ số cào biết kết quả ngay, xổ số bóc biết kết quả ngay… Và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hiện đều có công ty xổ số kiến thiết để tổ chức hoạt động kinh doanh xổ số; tạo việc làm cho hơn 300.000 người lao động.

Theo Bộ Tài chính, để từng bước hiện đại hóa hoạt động kinh doanh xổ số, bộ này tính thành lập Công ty Xổ số kiến thiết Việt Nam với phạm vi hoạt động trên địa bàn cả nước.

Mục tiêu của việc thành lập Công ty Xổ số kiến thiết Việt Nam là bổ sung thêm sản phẩm ngoài các sản phẩm xổ số truyền thống - xổ số điện toán - nhằm đáp ứng thị hiếu của người chơi. Nguồn thu từ hoạt động kinh doanh xổ sổ điện toán được phân bổ dựa trên doanh thu thực tế phát sinh trên địa bàn và để lại 100% cho các địa phương sử dụng đầu tư cho các mục tiêu y tế, giao dục, an sinh và phúc lợi xã hội theo quy định của pháp luật, theo Bộ Tài chính.