(ĐTCK) CTCP Chứng khoán Xuân Thành (VIX – sàn HNX) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2012.

Theo đó, VIX đạt 42,2 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận sau thuế âm 51,25 tỷ đồng, trong khi kế hoạch đề ra tại ĐHCĐ lãi 39,7 tỷ đồng.

Tính riêng quý IV, Công ty đạt doanh thu 2,67 tỷ đồng, bằng 10,7% so với cùng kỳ năm trước đó và lợi nhuận 7,112 tỷ đồng, tăng gấp hơn 16 lần so với cùng kỳ.

Được biết, trong các kỳ công bố kết quả kinh doanh năm 2012, các quý I, II và IV Công ty đều lãi lớn so với cùng kỳ năm trước, nhưng trong quý III, do chi phí kinh doanh tăng gần 80 lần, khoản tiền và tương đương tiền giảm gần 200 tỷ đồng so với đầu năm nên trong quý III Công ty lỗ hơn 78 tỷ đồng. Vì vậy, lũy kế cả năm, VIX đã lỗ nặng.