Tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan (KTSTQ), góp phần hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch thu ngân sách, đồng thời ngăn chặn, xử lý các sai phạm của các tổ chức, cá nhân xuất nhập khẩu hàng hóa, Tổng cục Hải quan đã có những chỉ đạo quyết liệt về công tác KTSTQ, giao chỉ tiêu thu ngân sách cho toàn lực lượng KTSTQ là 1.024 tỷ đồng, gấp 2 lần so với năm 2011.

Tuy nhiên, trong năm 2012, số tiền được phát hiện và phải truy thu là 1.373 tỷ đồng, gấp hơn 2,5 lần cùng kỳ năm 2011, đạt 134% so với chỉ tiêu được giao. Trong đó, tổng số tiền đã truy thu là 881,37 tỷ đồng, bằng 196% so với năm 2011.

Riêng Cục Kiểm tra sau thông quan đã thực hiện kiểm tra, phát hiện, truy thu 232,78 tỷ đồng, bằng 243% lần so với năm 2011, đạt 145,49% so với chỉ tiêu được giao là 160 tỷ đồng; đã thu nộp vào NSNN 171,40 tỷ đồng, bằng 290% so với năm 2011.

Trong kết quả đó, có sự đóng góp đáng kể của một số chuyên đề lớn, có số thu cao như: Cục Kiểm tra sau thông quan, với chuyên đề "mã số linh kiện xe máy" truy thu hơn 46 tỷ đồng; Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai với chuyên đề "định mức nguyên liệu loại hình sản xuất xuất khẩu" truy thu hơn 119 tỷ đồng; Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh với chuyên đề "mã số, thuế suất linh kiện ô tô" truy thu hơn 157 tỷ đồng và KTSTQ tạm nhập, tái xuất các đầu mối xăng dầu.

Một số đơn vị có số thu cao, hoàn thành vượt chỉ tiêu truy thu được giao như: Cục Kiểm tra sau thông quan là 232,78 tỷ đồng, Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai là 281,40 tỷ đồng, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh là 202,91 tỷ đồng, Cục Hải quan Quảng Ninh là 199,75 tỷ đồng, Cục Hải quan Thừa Thiên - Huế là 11,03 tỷ đồng...

Hoạt động KTSTQ trong năm 2012 đã có bước chuyển mạnh mẽ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp, răn đe, xử lý kịp thời các sai phạm của doanh nghiệp.

Tuy đạt kết quả khả quan, nhưng công tác KTSTQ vẫn còn có những khó khăn nhất định. Đó là thủ đoạn trốn thuế, gian lận thương mại của các doanh nghiệp tại khâu thông quan ngày càng tinh vi và phức tạp, một số doanh nghiệp lợi dụng việc giải thể để làm thủ tục giải thể trong giai đoạn đang KTSTQ hoặc kết luận KTSTQ, nên dẫn đến phát sinh nợ thuế, cưỡng chế, khó thu hồi...

Bùi Thu