(ĐTCK) HĐQT CTCP Dịch vụ hạ tầng mạng (NIS – HNX) vừa thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2012.

Theo đó, NIS phấn đấu tổng doanh thu 53,75 tỷ đồng, tăng 51% so với năm 2011; lợi nhuận sau thuế 3,45 tỷ đồng, tăng 132% so với năm ngoái và tỷ lệ chia cổ tức 8-10%.

Công ty cũng thông qua phương án tái cấu trúc hoạt động công ty giai đoạn 2012-2014 nhằm mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận bình quân hàng năm không thấp hơn 20%, phấn đấu tốc độ tăng trưởng 30%. Cụ thể cơ cấu lại hoạt động cho thuê hạ tầng BTS, giảm tỷ lệ hoạt động cho thuê hạ tầng BTS trong kết quả kinh doanh; trong lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông cần tập trung kinh doanh nội dung số, cung cấp các giải pháp hạ tầng công nghệ thông tin và viễn thông cho doanh nghiệp.

Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2011, NIS dạt 35,4 tỷ đồng doanh thu, hoàn thành 101% kế hoạch đã điều chỉnh, lợi nhuận sau thuế 1,49 tỷ đồng, hoàn thành 70% kế hoạch đã điều chỉnh. Công ty dự kiến sẽ tổ chức ĐHCĐ thường niên vào đầu tháng 5.

T.Thanh

Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA BẠN

Tên của bạn

Email của bạn

Nhập mã