(ĐTCK) ĐHCĐ thường niên năm 2012 của CTCP Bao bì PP – Bình Dương (HBD – HNX) thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2012 với doanh thu dự kiến 52 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 4 – 4,5 tỷ đồng và tỷ lệ chia cổ tức 20-25%.

Đại hội cũng thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được tiếp tục nghiên cứu và lập dự án vay vốn dài hạn tại ngân hàng thương mại để nhập thiết bị bao dán đáy, giá trị vốn vay 1,6 triệu USD khi có ý kiến chính thức của Holcim Việt Nam chấp nhận mua bao dán đáy một lớp để đựng xi măng với số lượng đạt trên 90% công suất của thiết bị. Đồng thời, ủy quyền cho HĐQT và Ban giám đốc được thế chấp tài sản của Công ty để vay vốn.

Bên cạnh đó, Đại hội ủy quyền cho HĐQT được quyết định mua thêm từ 50.000 cổ phiếu đến 100.000 cổ phiếu quỹ từ nguồn vốn tự có của Công ty trong khoảng thời gian và giá cả thích hợp.

Kết thúc năm 2011, HBD đạt 52 tỷ đồng tổng doanh thu, lợi nhuận sau thuế 5,52 tỷ đồng và tỷ lệ chia cổ tức 25%.

T.Thanh

Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA BẠN

Tên của bạn

Email của bạn

Nhập mã